top of page
background-2438801_1920.jpg

KURZIUS Aerospace GmbH osnovana je u decembru 2005. godine kao proizvodna kompanija sa povezanim operacijama ispitivanja  pod starim imenom SIL  Stich Industrielackierung GmbH. Tehnike proizvodnje i iskustvo temelje se na dugogodišnjem iskustvu u farbanju vazduhoplovnih kućišta i  dijelova rasvjete.

Danas je fokus kompanije obrada komponenata iz vazduhoplovne  industrije prema raznim vazduhoplovnim  standardima za površinske premaze.

Kako bi udovoljili različitim zahtjevima, KURZIUS Aerospace Gmbh zapošljava kvalificirane stručnjake za ključne kompetencije.  U mladom, dinamičnom timu razvijaju se rješenja orijentirana na kupca,  a kvaliteta i fleksibilnost su glavni prioritet. Kako bi to dugoročno osigurao, KURZIUS Aerospace GmbH od 2015. godine obučava mlade stručnjake kao priznata kompanija  za obuku  Privredne komore.

KURZIUS Aerospace GmbH osnovao je 21. decembra 2005. Josef Stich pod imenom SIL Stich Industrie Lackierung GmbH u to vrijeme. Od početka, uz osnovnu djelatnost farbanja površina, obavljaju se i jednostavne i pripremne montažne aktivnosti.

U julu 2014. Daniel Kurzius i Thorsten Kurzius preuzeli su kompaniju od prethodnog vlasnika i osnivača kompanije Josefa Sticha. U godinama koje su slijedile postojalo je dosljedno i odlučno usklađivanje sa zahtjevima vazduhoplovne industrije.

Danas proizvodni procesi površinske tehnologije zadovoljavaju najviše zahtjeve vazduhoplovne industrije. Posljednjih godina,  proizvodni procesi su se dalje razvijali na način usmjeren na  kupca , tako da se uz najčešće postupke farbanja, galvanske obrade površina poput  eloksiranja  i pasivizacije, pjeskarenja komponenata, montažnih aktivnosti  i drugih različitih hemijskih predobrada dio spektra usluga koje nudi KURZIUS Aerospace GmbH.

Uz proširenje proizvodnih nadležnosti, stvoreni su i prostorni zahtjevi tako da KURZIUS Aerospace GmbH djeluje na dvije lokacije  s  administracijom i proizvodnjom u Erwitteu i Bad Sassendorfu / Bettinghausenu.

Deutsch Sprache Flagge.png
Englisch Sprache Flagge 2.png

DE

EN

bottom of page