top of page

Imprint

 

KURZIUS Aerospace GmbH
Auf dem Fange 1a
D-59597 Erwitte

Telefon: +49 (0)2943 - 871910
Telefax: +49 (0)2943 - 8719129
E-Mail: info@kurzius.aero

Gerichtsstand:
Amtsgericht Paderborn HRB 8173

Umsatzsteueridentnummer:
DE 814 628 698

Direktori:
Daniel Kurzius, Thorsten Kurzius


Pravne napomene   

KURZIUS Aerospace ovime se izričito distancira od sadržaja svih povezanih stranica na našoj početnoj stranici  I ne prihvaća ovaj sadržaj kao svoj. Ova se izjava odnosi na sve poveznice na našoj početnoj stranici.

Izjava o ograničenju odgovornostiSve fotografije, grafike, logotipi, tekstovi, videozapisi I sve ostale komponente ove web stranice podliježu autorskim pravima KURZIUS Aerospace GmbH i njihovo su vlasništvo. Svaka daljnja upotreba materijala zabranjena je bez pismenog odobrenja.

terminal-1160262_1920_edited.jpg

Izjava o zaštiti podatka kompanije KURZIUS Aerospace GmbH

1. Definicije  Ova se izjava o zaštiti podataka temelji na definicijama koje je europski zakonodavac koristio za usvajanje Opće odredbe o zaštiti podataka ( GDPR).

U ovoj izjavi o zaštiti podataka, između ostalog, koriste se sljedeće definicije : lični podaci, subjekt podataka, obrada, odgovorna osoba, primalac.

 

Osnove: Ova izjava o zaštiti podataka namijenjena je informiranju korisnika ove web stranice o vrsti, opsegu I namjeni prikupljanja I korištenju ličnih podataka od strane  operatora web stranice. Mi, KURZIUS Aerospace GmbH , vašu zaštitu podataka shvaćamo vrlo ozbiljno I s vašim ličnim podacima postupamo povjerljivo I u skladu sa zakonskim propisima. 

 

Budući da se izmjene ove izjave o zaštiti podataka mogu izvršiti zbog novih tehnologija I  stalnog daljnjeg razvoja ove web stranice, preporučujemo da ponovo pročitate izjavu o zaštiti podataka u redovnim  intervalima.

 

Definicije upotrebljenih izraza mogu se naći u članu 4. GDPR-a.

2. Ime i kontaktni podaciOdgovorne osobe : KURZIUS Aerospace GmbH koju zastupa službenik za zaštitu podataka g. Lucas Eichorn, e –mail : l.eichorn@kurzius.aero , telefon : 02943 871910, faks: 02943-87191-29

3. Opće informacije o obradi podataka

 Prema članu 4. GDPR-a, osobni podaci su svi podaci koji se odnose na indentifikovanu  ili indentifikovanu fizičku osobu  ( u daljnjem tekstu “ subjekt podataka”). Ukoliko se na našoj web stranici prikupljaju lični podaci  ( npr. Ime, adresa, naziv kompanije  ili adresa e – pošte , IP adresa , datum / vrijeme kontakta) to se radi isključivo za obradu razgovora ili kontakta. Ne obrađujemo nikakve podatke za koje su potrebne zakonske ili ugovorne odredbe

4. Korisnička prava

Kao korisnik imate pravo zatražiti besplatne podatke o tome koji su lični podaci o vama pohranjeni. Također imate pravo na ispravljanje netačnih podataka i ograničavanje ili brisanje obrade vaših ličnih  podataka.

5.  Aktuelnosti i promjene ove izjave o zaštiti podataka

Ova izjava o zaštiti podataka trenutno je važeća I zadnji je put ažurirana u martu 2019.

bottom of page